از هـمـه چــی ، بـا خــوســــار و خــوســـاریــا

از هـمـه چــی ، بـا خــوســــار و خــوســـاریــا

خودی که به درد " خدا " نخورد ...
بی خود است ...
خدا را در شکستن اراده ها دیدم ...
خود را خط می زنم ...
تا هر چه هست خدا باشد ...
.
.

" و من یتوکل علی الله ، فهو حسبه "

همین که " خدا " هست کافی است

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۷:۴۳۲۳
تیر

چوب تنبیه خدا 

            ....نامرئیست!...

نه کسی میفهمد، 

نه صدایی دارد !

یک شبی یک جایی...

خاطرت می آید...

وقتی از شدت بغض..

نفست میگیرد...

خاطرت می آید...

وقتی از استیصال..

همه امید دلت میمیرد...

خاطرت می آید...

که شبی یک جایی...

باعث و بانی یک بغض شدی، 

و دلی سوزاندی...

آن زمان فکر نمیکردی بغض، 

پاپی ات خواهد شد

و شبی یک جایی...

می نشیند سر راه نفست

و تو هم بالاجبار!

هر دقیقه صد بار...

محض آزادی راه نفست

بغض را میشکنی...

آری این چوب خداست..

حامد پرویزی